Čtverce, obdélníky

Také tyto geometrické útvary vyhledávali žáci obou zemí ve svém okolí, fotografovali je a zpracovávali z fotek krátké video v programu Photo Story

Česká republika

 

 

Čtyřúhelníky Monika Vítková.wmv (1,4 MB)

 

Slovensko

 

Štvoruholníky pohľadom žiakov 9.ročníka ZŠ s MŠ Stráňavy

 

 

Polsko

Žáci v Polsku zpracovali teorii o čtyřúhelnících ve formě plakátu