Matematika hravě  

V projektu se budeme zabývat čísly v pohádkách, rovinnými a prostorovými útvary kolem nás.

Tvoříme slovník rovinných útvarů a hledáme je ve svém okolí

Slovník z České republiky

Žáci hledali planimetrické pojmy pomocí internetových slovníků, pomocí překladače v google a pomocí Wikipedie slovník opravovali.

Slovník ze Slovenska

Slovník žáci Súkromnej špeciálne základnej školy SVEDERNÍK na Slovensku spojovali s nákresy

Slovník z Polska 

V Polsku zaměnili Slovensko a Slovinsko, v jejich slovníku jsou slovinské názvy

PL Słownik - figury geometryczne-1.doc (32,5 kB)

 

Podobnost jazyků - matematické termíny

Žáci porovnávali termíny z planimetrie v 5 jazycích. Zjistili, že čeština a slovenština jsou si velmi podobné a kupodivu polština, i když je to slovanský jazyk, má některé termíny podobné s angličtinou a němčinou zřejmě proto, že používají spíše mezinárodní termíny např. trapez.

 

Přehled planimetrie

Aby žáci svou práci ve vyhledávání planimetrických útvarů ukončili, hledali objekty, kde se vyskytuje více druhů rovinných útvarů společně a vytvořili prezentaci v PowerPointu.

Prezentace1.ppt (1 003 kB)

 

Geometrické útvary v pomůckách a výzdobě rehabilitační třídy v Klimkovicích

 

Čtyřúhelníky v pracech dětí

 

Tvoříme slovník prostorových útvarů a hledáme je ve svém okolí

Žáci využili internet, obrázky těles vyhledali pomocí wikipedie, při hledání pojmů v cizích jazycích využili překladače v google, wikipedie a internetových slovníků.

 

Krychle, kvádry, hranoly, jehlany

 

Válce, koule, kužely

 

Tělesa v pracech žáků z Klimkovic

V matematice

Ve výtvarné výchově

Ve školní družině

V informatice   7. ročník - PowerPoint

Anna Fialová.ppt (2 MB)

Hradilová 7.r..ppt (270 kB)

Krejčířová 7.r..ppt (188,5 kB)

V informatice   6. ročník - PhotoStory

Bednářová 6.r..wmv (276,9 kB)

Hřebačková 6.r..wmv (331,8 kB)

Mahdalová 6.r..wmv (435,8 kB)

 

Test znalostí názvů geometrických útvarů

Geometrie test.doc (95 kB)

 

Hry s geometrickými útvary

Česká republika

Vytvořili jsme několik her - obrázky geometrických útvarů, na ně mají kamarádi položit správný název v cizím jazyce (AJ, NJ) a výsledkem je obrázek geometrických útvarů v polštině), dále domino, puzzle na převody jednotek, zatavili je do folie a poslali kamarádům na Slovensko.. Ukázky jsou na fotografiích.

Na Slovensku se kamarádi pobavili, úspěšně všechny hry zvládli. A tak jsme náš projekt v březnu 2011 uzavřeli.